Články

Přečtěte si nejnovější informace a zajímavosti nejen ze světa komunitní energetiky.

02.06.2024

Agrovoltaika představuje inovativní přístup v kombinaci solární energetiky a tradičního zemědělství. Tento trend, který získává na popularitě jak v zahraničí, tak i v České republice, nabízí řadu výhod pro zemědělství, energetiku a životní prostředí.

Co je agrovoltaika?

Agrovoltaika je spojení solárních panelů s tradičním zemědělstvím nebo farmářstvím. Tato technologie nabízí zemědělcům výhody jako ochlazování půdy, zvýšení vlhkosti a snižování dopadů sucha. Solární panely poskytují stín a vodu, což je přínosem pro půdu i plodiny.

Legislativní podpora a mezinárodní inspirace

V Česku byly legislativní překážky pro agrovoltaiku nedávno zmírněny díky novele zákona o zemědělském půdním fondu. Tato změna umožňuje zemědělcům instalovat solární panely bez nutnosti vyjímání pozemku ze zemědělské půdy. Inspirace pro Česko pochází ze zahraničí, například z Francie a Německa, kde je agrovoltaika již úspěšně implementována.

Ekonomické a ekologické výhody

I přestože je agrovoltaika dražší a s dlouhodobější návratností, její ekologické i ekonomické přínosy jsou nezpochybnitelné. Propojení zemědělství s výrobou energie je klíčové pro udržitelný rozvoj a zemědělci mohou těžit z dodatečného zdroje příjmů.

Aplikace

Agrovoltaika nabízí širokou škálu možností, které spojují inovaci s praktickým využitím. Její adaptabilita umožňuje využít solární panely na různých typech zemědělských ploch – od pastvin, kde slouží jako ochranný stín pro dobytek, až po vinice a sady, kde podporuje optimální růst plodin. Hodí se také pro oblasti postižené průmyslovými činnostmi, jako jsou uhelné výsypky nebo brownfieldy, kde může přispět k regeneraci půdy a nabídnout nové využití pro často opuštěné plochy.

Budoucnost agrovoltaiky

Vedle tradičních horizontálních instalací se objevují i inovativní vertikální solární systémy, které mají potenciál lépe pokrývat denní spotřebu energie. Tyto systémy nabízejí nové možnosti pro efektivní využití půdy a energie.

V České republice je agrovoltaika stále v začátcích, ale její potenciál je obrovský. Agrovoltaika představuje nejen novou éru v oblasti solární energetiky, ale také nový směr pro udržitelné zemědělství a využití půdy. S rozvojem technologií a další legislativní podporou má agrovoltaika potenciál stát se klíčovým nástrojem pro ekologické hospodářství.

Při tvorbě článku jsme inspiraci čerpali zde: https://www.obnovitelne.cz/clanek/2833/stat-a-experti-se-shoduji-budoucnost-zemedelstvi-je-v-rozvoji-agrovoltaiky-a-bioplynek

 


Nejnovější články

Agrovoltaika: nový rozměr synergie zemědělství a solární energie

Agrovoltaika představuje inovativní přístup v kombinaci solární energetiky a tradičního zemědělství. Tento trend, který získává na popularitě...

Pět projektů unikátních solárních elektráren

Solární energetika zažívá v posledních letech výrazný posun. V rámci odklonu od fosilních paliv jde o nejoblíbenější a nejrychleji...

Trendy a novinky evropské energetiky. Kam Evropa směřuje?

Nedávná analýza společnosti Ember odhaluje zajímavý obrázek toho, jak se evropský energetický sektor přizpůsobuje novým výzvám a trendům....

Telefon

+420 602 141 313

po-pá 8:00 - 15:30