Články

Přečtěte si nejnovější informace a zajímavosti nejen ze světa komunitní energetiky.

01.08.2022

Počet měst a obcí, které se rozhodly zvýšit vlastní energetickou soběstačnost, neustále narůstá. Další krok, jak distribuovat energii z obnovitelných zdrojů co nejefektivněji (například i mezi občany města), představuje komunitní energetika.

Při přechodu na komunitní energetiku je především důležité, aby municipality měly své energetické projekty na využití obnovitelných zdrojů (OZE) zaneseny ve svých dlouhodobých strategických plánech, které mají zásadní význam při sestavování rozpočtů. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že jde pouze o formalitu, zkušenosti ukazují opak. Při čerpání dotací z nejrůznějších programů je totiž při vyhodnocování žádosti důležité, aby byla daná investice součástí strategie města či obce.

AKE ČR vyzývá ke zřízení energetických agentur

Každá radnice by rovněž měla mít kompetentní osobu, odpovědnou za řízení energetického projektu. Úloha takového experta je zásadní, jelikož zastupitelé měst a obcí potřebují někoho, kdo má dostatečnou odbornost v oblasti energetiky. Poradit v tomto ohledu umí velmi dobře i Asociace komunitní energetiky ČR (AKE ČR). U menších obcí se přirozeně nevyplatí, aby měly svého energetického specialistu. Z toho důvodu AKE ČR navrhuje, aby stát na své náklady zřídil regionální agentury, které by byly k dispozici starostům při realizaci energetických projektů prostřednictvím vlastních energetických manažerů.

Úloha těchto agentur by měla začínat zpracováním energetické analýzy v dané obci, podle níž by se určily priority a možnosti využití obnovitelných zdrojů. Každá obec má svá specifika. Zatímco někde může být efektivní využití větrné energie, jinde se ukazuje jako vhodnější instalace solárních panelů. Starostové by tedy měli mít přehled o svých energetických dispozicích.

Využít lze i dotační programy

V případě investic do obnovitelných zdrojů využívají města a obce také dotačních programů – a i při jejich výběru je důležitá odbornost, jelikož ne všechny OZE lze využít ve všech případech. V takových situacích může být municipalitám nápomocna i AKE ČR, jelikož se v oblasti dotačních programů velmi dobře orientuje.

Z přechodu na fungující komunitní energetiku navíc nebudou těžit pouze samotné obce, ale i občané či firmy – ti všichni mohou energii ze zelených zdrojů šířit mezi sebou.


Nejnovější články

Věděli jste…? Sedm zajímavostí ze světa větrných elektráren

Větrné elektrárny patří mezi obnovitelné zdroje energie, které jsou na vzestupu, což ostatně potvrzují i data Evropské asociace větrné energetiky...

Šest zajímavých faktů o vodní energii

Vodní energie se ve společnosti stává stále diskutovanějším tématem. Její hospodárné využívání dlouhodobě přispívá k dosažení cílů...

Větrná energie v Evropě: kdo je na tom nejlépe a jak si vede Česko?

Ačkoliv je větrná energie často podceňována, analýzy ukazují, že tento obnovitelný zdroj může být velmi efektivně využíván i v našich...

Telefon

+420 602 141 313

po-pá 8:00 - 15:30