Články

Přečtěte si nejnovější informace a zajímavosti nejen ze světa komunitní energetiky.

01.11.2022

Její hospodárné využívání dlouhodobě přispívá k dosažení cílů udržitelné budoucnosti a pro řadu států se tak výstavba vodních elektráren mění v důležitou prioritu. Současné vodní turbíny navíc dokážou přeměnit až 90 % energie na elektřinu. Díky tomu jsou mnohem účinnější než elektrárny na fosilní paliva, jejichž účinnost se obvykle pohybuje okolo 50 %.

S vodními elektrárnami se pojí nespočet působivých faktů. S využitím webu Eartheclipse.com jsme pro vás přichystali přehled těch vůbec nejzajímavějších.

1. Počátky moderní vodní energie sahají až do 18. století, kdy byl vynalezen střídavý proud. Tento objev vedl rovněž k výstavbě řady vodních elektráren. Střídavý proud je pro využití vodních elektráren vhodnější, jelikož oproti jednosměrnému nabízí jednodušší distribuci elektrického proudu na delší vzdálenosti.

2. Činnost některých vodních elektráren může během okamžiku přejít z nulového výkonu na maximální. Díky tomu jsou vodní elektrárny ideální pro nouzové situace a lze je tedy využít k pokrytí neočekávaných změn v poptávce po elektřině. Jelikož vodní elektrárny mohou dodávat energii do sítě téměř ihned, osvědčily se tak jako cenná záloha při rozsáhlých energetických výpadcích.

3. Hydroenergetika je výhodnější než fosilní paliva. Vodní energie produkuje méně znečištění a pomáhá minimalizovat emise skleníkových plynů. Hydroenergie je nejen obnovitelným zdrojem, ale oproti jiným zdrojům elektřiny rovněž snižuje náklady na provoz a údržbu. Díky této skutečnosti se v blízké budoucnosti zabrání spálení nejméně 120 milionů tun uhlí a 22 miliard galonů ropy.

4. Norové získávají prakticky veškerou energii z vodních elektráren. Respektive 99 % energie získává Norsko z 20 vodních elektráren. Jediná vodní elektrárna ze zmíněných dvaceti vyrobí ročně tolik energie, že by pokryla celoroční náklady na provoz norského hlavního města Osla.

5. Přehrady se budují nejen pro výrobu elektřiny, ale i pro řadu dalších účelů. Patří mezi ně zavlažování, ochrana před povodněmi, doprava či rekreační aktivity.

6. Vodní energie je důležitým zdrojem ve všech oblastech světa. Přibližně 16 % celkového množství celosvětově spotřebované elektřiny pochází právě z ní. Za pozornost stojí také fakt, že Brazílie, Čína a Spojené státy patří mezi přední světové producenty vodní energie.


Nejnovější články

Fotovoltaika v Česku – statistiky, trendy a budoucí výzvy

Česká republika prožívá hlad po fotovoltaice, a to i přes pozvolný pokles cen energií. Co nás v blízké době čeká a a má smysl investovat do...

Zelená revoluce – rekordní boom obnovitelných zdrojů energie ve světě

Uplynulý rok 2022 nám názorně ukázal, jaký potenciál ve světě má aktivní využívání obnovitelných zdrojů energie. Dle dostupných dat dosáhl...

Přehled historie fotovoltaických elektráren v ČR: Růst technologií a energetické transformace

Fotovoltaické elektrárny představují klíčový prvek při přechodu na čistou a udržitelnou energetiku. V České republice, stejně jako jinde ve...

Telefon

+420 602 141 313

po-pá 8:00 - 15:30